D'acord amb el RD 1090/2015Este enlace se abrirá en una ventana nueva, pel qual es regulen els assaigs clínics amb medicaments, els Comitès d'Ètica de la Investigació amb medicaments i el Registre Espanyol d'Estudis Clínics, un Comitè d'Ètica de la Investigació (CEI) és un òrgan independent i de composició multidisciplinària la finalitat principal de la qual és vetllar per la protecció dels drets, seguretat i benestar dels subjectes que participen en un projecte de recerca biomèdica i oferir garantia pública sobre això mitjançant un dictamen sobre la documentació corresponent del projecte de recerca; i un Comitè d'Ètica de la Investigació amb medicaments (CEIm), a més, està acreditat d'acord amb els termes d'aquest Reial Decret per emetre un dictamen en un estudi clínic amb medicaments i en una investigació clínica amb productes sanitaris.


El CEIm Grup Hospitalari Quirónsalud-Catalunya compta amb l’acreditació de l’autoritat competent (Direcció General dOrdenació i Regulació Sanitària) d’acord amb el RD 1090/2015Este enlace se abrirá en una ventana nueva, des d’abril de 2018.


Dades:

CEIm Grup Hospitalari Quirónsalud-Catalunya

Hospital Universitari General de Catalunya. Sant Cugat del Vallès (08195), Barcelona

Telèfon: 93 565 60 00 Extensió: 5935

Mòbil: 650 23 51 16 / (#861323)

Correu electrònic CEIm: ceic.idcsa.cat@quironsalud.esEste enlace se abrirá en una ventana nueva

Correu electrònic secretària tècnica: mgranado@quironsalud.esEste enlace se abrirá en una ventana nueva

Correu electrònic secretari administratiu: iribera@quironsalud.esEste enlace se abrirá en una ventana nueva