El Comitè d'Ètica de la Recerca amb medicaments (CEIm), és un grup multidisciplinari de professionals que, seguint les recomanacions internacionals sobre ètica en recerca i la legislació actual vigent, té com a funcions principals vetllar per la protecció dels drets, seguretat i benestar de les persones que participin en projectes de recerca.
Per complir aquestes funcions principals, el CEIm avalua aspectes metodològics, ètics i legals de qualsevol assaig clínic o projecte de recerca que involucri persones, dades de salut o mostres biològiques derivades de pacients, que es duen a terme als centres o institucions del àmbit dactuació acreditat, així com realitzar el seguiment dels assaigs clínics i estudis aprovats.

Dades:

CEIm Grup Hospitalari Quirónsalud-Catalunya

Hospital Universitari General de Catalunya. Sant Cugat del Vallès (08195), Barcelona

Telèfon: 93 565 60 00 Extensió: 5935

Mòbil: 650 23 51 16 / (#861323)

Correu electrònic CEIm: ceic.idcsa.cat@quironsalud.esEste enlace se abrirá en una ventana nueva

Correu electrònic secretària tècnica: mgranado@quironsalud.esEste enlace se abrirá en una ventana nueva

Correu electrònic secretari administratiu: miriam.marin@quironsalud.esEste enlace se abrirá en una ventana nueva