Calendari de Reunions i Terminis de presentació.

El CEIm per complir els terminis d'avaluació establerts pel RD 1090/2015 i el Memoràndum de col·laboració entre l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) i els Comitès d'Ètica de la Investigació amb medicaments, es reuneix en sessió plenària dues vegades al mes (segon i darrer dimarts).

Calendari reunions 2022:


Gener 11 i 25
Febrer 08 i 22
Març 08 i 22
Abril 05 i 19
Maig 03, 17 i 31
Juny 14 i 28
juliol 12 i 26
Agost 09 i 30
Setembre 13 i 27
Octubre 11 i 25
Novembre 08 i 22
Decembre 13 i 20


La data davaluació dels Assajos Clínics amb medicaments es realitzarà dins dels terminis establerts per lAEMPS, tenint en compte la data de sol·licitud vàlida.

Per a la resta dels projectes, sestableix un termini límit de recepció de documentació de 7 dies abans de la celebració de la reunió corresponent.