Tipus d'estudis i documentació que cal presentar:


1.- Assajos clínics amb medicaments regulats pel Reial Decret 1090/2015.

2.- Investigacions clíniques amb productes sanitaris regulats Reial Decret 192/2023, de 21 de març.

3.- Estudis observacionals amb medicaments dús humà regulats pel Reial Decret 957/2020, de 3 de novembre de 2020, pel qual es regulen els estudis observacionals amb medicaments dús humà.

4.- Altres estudis: Assajos clínics sense medicaments ni productes sanitaris, projectes de recerca amb mostres biològiques, Estudis Observacionals sense medicament, segons legislació aplicable i regulats per la Llei 14/2007 de Recerca Biomèdica.