Estimular la recerca en tots els àmbits de la institució, per tal de contribuir al progrés del coneixement científic, millorar l'atenció sanitària i la qualitat de vida dels pacients és un dels objectius del grup Quirónsalud; així com projectar aquests estímuls en un entorn professional i acadèmic, i divulgar-ne els resultats i conclusions.

La recerca que es realitza a l’Hospital Universitari General de Catalunya (HUGC) abarca a tot tipus de disseny d’estudis, des de assaigs clínics amb medicaments fins estudis observacionals.