Actualment al HUGC hi han 62 assaigs clínics actius.

A l’hospital hi han unitats de recerca dedicades a estudiar patologies de Neurologia, Oncologia, Oftalmologia i Pediatria.