La Medicina Física i Rehabilitació, a més d'una vegada diagnosticat un problema físic intentar tornar el màxim grau d'autonomia i capacitat, també té una tasca important encaminada a la prevenció.

En aquest apartat trobareu pautes i consells encaminats a aquests dos objectius que esperem els siguin d'utilitat.