Tractament mèdic i farmacològic per a la deshabituació al tabac
Consell i suport psicològic