Cultius, serologies i tècniques de laboratori per a diagnòstic de malalties infeccioses