MISSIÓ

 • Col·laborar en millorar la salut de la població atesa en el nostre centre, promovent l'Ús Racional del Medicament, basat en l'evidència científica amb criteris de necessitat, eficàcia, seguretat, eficiència, en definitiva amb qualitat.

VISIÓ

 • Volem ser un servei líder en coneixement farmacoterapèutic que ajuda a obtenir resultats d'excel·lència assistencial contribuint a la seguretat dels processos farmacoterapèutics i a l'eficiència de l'organització
 • Volem ser un servei de farmàcia hospitalària referent a la nostra política de qualitat, seguretat del pacient i millora contínua

VALORS

 • Comunicació
 • Treball en equip
 • Millora contínua
 • Respecte a les persones

POLÍTICA DE QUALITAT

 • Establir i garantir un sistema de gestió de la medicació per als pacients de l'HGC que sigui segur, eficaç i eficient.
 • Exercir el control administratiu i tècnic sobre els medicaments i productes afins per tal de garantir la qualitat i seguretat d'aquests.
 • Establir una sistemàtica de planificació, avaluació i revisió d'acord amb els manuals de qualitat corporatius i de l'HGC
 • Impulsar la millora qualitativa a partir de la gestió per processos, seguint el Model ISO així com la Política de Qualitat de HGC que inclou el Model Europeu i de la Generalitat de Catalunya de Gestió de la Qualitat.
 • Complir i vetllar perquè es compleixi la legislació nacional vigent pel que fa a productes farmacèutics.
 • Incrementar la qualitat tècnica i la qualitat percebuda, fixant objectius quantitatius i límits d'alarma, controlant i reduint els esdeveniments sentinelles relacionats amb la medicació.
 • Implicar els professionals de farmàcia i incrementar la seva participació en el procés de millora contínua.
 • Evidenciar la millora contrastada del nivell de satisfacció del client intern (personal mèdic i personal d'infermeria).
 • Cercar la comparació interna, inter grup i amb altres organitzacions relacionades amb la gestió de la medicació.
 • Potenciar la comunicació interna per al desenvolupament d'objectius.
 • Potenciar la comunicació externa sent hospital model en el desenvolupament del SGC tant dins del grup com amb altres organitzacions.
 • Obtenir verificació externa dels nivells de qualitat obtinguts a través de la certificació ISO 9001