• Docència pregrau (col·laboració amb les universitats de farmàcia en l'assignatura de pràctiques tutelades).
  • Acreditació per a la docència FIR (Farmacèutics Interns Residents).