• Unitat de mescles intravenoses i preparats estèrils.
 • Elaboració de citostàtics i nutricions parenterals.
 • Gestió de fàrmacs per a investigació clínica
 • Unitat de dispensació ambulatòria.
 • Dispensació en dosis unitàries per a tots els pacients ingressats
 • Unitat d'Atenció farmacèutica: suport a la prescripció i administració de medicaments
 • Avaluació i informació de medicaments
 • Unitat de farmacocinètica.
 • Gestió de qualitat i Seguretat del pacient
 • consulta virtual
 • Gestió de compres i de consums.
 • Unitat farmacotècnia i de re-envasat en dosis unitàries.