• És molt important que porti sempre una llista actualitzada de la medicació que pren de forma habitual i consulti qualsevol dubte relacionat amb el seu tractament.
  • No totes les culleres són iguals, comproveu la quantitat de medicament quan administri medicaments en solució als seus fills
  • Davant de qualsevol dubte d'haver-se pres la medicació, és preferible no prendre-la. Mai dobles la dosi abans de consultar-ho.
  • Que un fàrmac s'hagi de prendre en dejú vol dir que es deu prendre 1 hora abans, o 2 hores després dels àpats.
  • L'èxit del tractament d'una malaltia es basa en recordar exactament quan s'ha de prendre la medicació, que quantitat i fins quan.