Anamnesi, exploració física i exploracions complementàries pertinents per a cada pacient