Col·laboració en estudis multicèntrics de l'especialitat