És una Unitat Multidisciplinar

Medicina Interna: Dra. Garcia Cors. Dra. Armengol Rauet.
Endocrinologia: Dra. Felip Hosselbach, Dra. Caixes, Dr. Fabbi
Nefrologia: Dra. Doñate
Cardiologia: Gabinets d'exploracions del servei de cardiologia.
Clínica d'infermeria d'HTA i risc cardiovascular: Sra. Carmen Benages

La unitat de risc cardiovascular forma part de la "Xarxa d'Unitats de Lípids de Catalunya"