• MAPA. Monitorització ambulatòria de la PA
  • Índex turmell-braç

Estudi genètic d'hipercolesterolèmia (Lipochip)