Normes higiènic-dietètiques que estableixen els consensos de les diverses patologies