L'objectiu és donar una atenció millor del pacient geriàtric des del moment en què se sospita una fractura de maluc fins a l'alta hospitalària coordinant així mateix la seva atenció extrahospitalària. L'atenció coordinada de tots els professionals ens permet:

  • Millorar el temps entre la fractura i el diagnòstic
  • Fer un tractament analgèsic correcte
  • Evitar les aguditzacions de malalties de base i/o deshidratació
  • Minimitzar les nafres de decúbit
  • Millorar l'avaluació preoperatòria per minimitzar descompensacions i infeccions
  • Prevenció secundària de l'osteoporosi i les caigues
  • La implicació dels ortogeriatres a totes les fases és vital des de la fase preoperatòria en l'avaluació de la rehabilitació potencial
  • Reduir l'estada hospitalària
  • Valorar l'osteoporosi per evitar una segona fractura