Diagnòstic i tractament de pacients amb símptomes i malalties de laparell respiratori.