Tècniques pleurals: toracocentesi evacuadora, drenatges pleurals, drenatges tunelitzats, pleurodesi, biòpsies pleurals.

Tècniques endoscòpiques: broncoscòpia flexible amb anestèsia, broncoscòpia rígida, resecció amb làser, tractament amb electrocauteri i argó-plasma, pròtesis traqueals.

Vacunació per a al·lèrgens respiratoris i per a infeccions a repetició.