Pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), asma al·lèrgica i no al·lèrgica, tos crònica, infeccions respiratòries, tumors broncopulmonars, malalties del son, i altres patologies de l'aparell respiratori.

Deshabituació tabàquica.