• Despatxos a Consultes Externes.
  • Gabinet d´endoscòpia.
  • Gabinet de funció pulmonar.