El Servei de Nefrologia cobreix totes les necessitats assistencials de pacients en processos relacionats amb el ronyó. Es treballa en consulta externa, hospitalització, urgències i UCI, amb la millor dotació de recursos humans i tecnològics.
La missió d'aquest Servei és donar compliment als nostres objectius mitjançant processos, estratègies i mètodes multidisciplinaris amb altres professionals de l'Hospital per garantir la màxima eficiència en els tractaments a oferir al pacient que present patologies sistèmiques, cardiovasculars, metabòliques, urològiques amb implicació del ronyó.
Seguiment diari de totes les interconsultes de Nefrologia de la resta de Serveis de l'Hospital fins a la curació i alta dels pacients.
Col·laboració interdisciplinària amb els metges i infermeres de l'Hospital.
La Nefrologia té criteris i camps d'acció que solament poden practicar-se en el medi hospitalari.