1 monitor d’hemodiàlisi amb planta d’osmosi inversa portàtil ubicada en el Box 10 d’UCI A