• La biòpsia renal es realitza en RX perquè és ecodirigida.
  • Sessions de hemodiàlisi estàndards o combinades.
  • Sessions de UF aïllada.
  • Diàlisi peritoneal.