foto unitat saosfoto unitat saosEs tracta de un grup de malalties caracteritzades per problemes respiratoris durant el son. Agrupen des de el pacient que te un ronc intens fins aquell que pateix aturades durant la nit i que anomenem Apnea del Son.

Es tracta d’una malaltia caracteritzada per múltiples aturades respiratòries durant el son (apnees), associades amb episodis repetitius de roncs i excessiva somnolència diürna. Les aturades respiratòries (apnees) comporten una pobre oxigenació durant la nit i una desestructuració del son (son no reparador) que es manifestarà amb uns signes i símptomes propis de la malaltia.

De forma orientativa direm que, entre els 30 i 60 anys, el 30% de les dones i el 45% dels homes ronquen. Més difícil és encara conèixer els percentatges de persones que fan apnees de la son, però les estadístiques més utilitzades assenyalen, dins aquesta mateixa franja d’edat, una prevalença d’un 2% en les dones i d’un 4% en els homes.


El pacient sòl demanar consulta perquè ronca (soroll que molesta al company de llit), perquè fa aturades repetides de respiració que espanten al company o a ell mateix, o bé per les conseqüències negatives que tot això comporta. Els seus símptomes comporten una fragmentació i alteració del ritme del son i un descens en el nivell d'oxigen sanguini durant el son. La conseqüència directe d’aquesta fragmentació del son és la somnolència diürna excessiva, que pot anar des d’una mínima tendència a quedar-se dormit en situacions poc actives, fins un grau perillós de somnolència durant activitats quotidianes que poden provocar fins i tot accidents de tràfic i laborals o ser incompatible amb una vida social activa.

També pot existir deteriorament intel·lectual, manca de concentració, pèrdua de memòria, irritabilitat i canvis de conducta. Poden aparèixer també disfuncions sexuals com impotència i descens de la libido (desig sexual). Són comuns el mal de cap al matí i el llevar-se amb la sensació de cap embotit. El son sòl ser inquiet pels múltiples esforços respiratoris que s’han de fer durant la nit i els pacients es lleven més cansats que quan se'n van anar a dormir. Finalment poden ser importants i greus les alteracions cardiopulmonars que pot comportar aquesta malaltia. Es molt freqüent la presència de tensió arterial aixecada. També podem observar la presència de problemes pulmonars sobretot en malalts en malalties pulmonars cròniques i les alteracions del ritme del cor.

En nens l'apnea del son afecta aproximadament entre un 2 i un 4% a edats compreses entre els 2 i 6 anys. Respecto al ronc, les xifres arriben a un 7% fins a un 17% de 6 mesos a 13 anys i del 5% al 15% en adolescents. Las repercussions mediques en nens inclouen alteracions cardiovasculars o retard del creixement o del desenvolupament dental i facial. Des de un punt de vista neuroconductual està demostrat que poden presentar problemes d'aprenentatge, amb disminució del rendiment escolar. Situacions totes elles que afecten a la qualitat de vida i familiar.