Les seves activitats es centren tant en l'abordatge dels trastorns en nens com adults i la seva actuació es tant a consultes externes com a quiròfan.

Es tracta de una Unitat multidisciplinar que col·labora de forma estreta amb la Unitat de Son com amb Estomatologia, Pneumologia, Pediatria, Cirurgia Maxilofacial i Anestesiologia