Diagnòstiques:

  • Exploració videoendoscópica de la via aèria superior en vigília
  • Exploració dentofacial en nens i adults
  • Registres de Son: Polisomnografia completa nocturna amb ingrés o ambulatòria
  • Exploració videoendoscópica sota son induït a quiròfan

Terapèutiques:

  • Cirurgia de la via aèria superior: Cirurgia de Paladar i orofaringe, Cirurgia de Hipofaringe i llengua, Cirurgia maxilomandibular, Radiofreqüència de nas, paladar i base de llengua
  • Dispositius d'avançament mandibular
  • Dispositius de pressió continua positiva nasal
  • Tractament mèdic