• Dispositius d'Avançament Mandibular al Síndrome d'Apnees Obstructiva del Son en Adults
  • Tractament amb Inhibidors de la Bomba de Protons al Síndrome d'Apnees Obstructiva del Son en Adults
  • Conseqüències de comportament i neurocognitives al Síndrome d'Apnees Obstructiva del Son en nens
  • Tractament amb Radiofreqüència Adenoamigdalar al Síndrome d'Apnees Obstructiva del Son en nens
  • Alteracions del desenvolupament dentofacial al Síndrome d'Apnees Obstructiva del Son en nens
  • Tractament amb disjuntors maxil·lars al Síndrome d'Apnees Obstructiva del Son en nens
  • Validación de la versión española de la encuesta sobre amígdalas y adenodies- Tonsil and Adenoid Health Status Instrument (TAHSI) y del test de evaluación de problemas faríngeos en pediatría- Paediatric throat disorders outcome tool (T-14)
  • Base de Datos Multicéntrica Española dels Trastorns Respiratoris del Son en Nens