Què fem si pateixes somnambulisme o conductes anòmales durant el son?

A la Unitat del Son Dr. Estivill buscarem la causa relacionada amb aquest trastorn del son.

Com ho farem?

Mitjançant una visita que consistirà a conèixer quins són els problemes relacionats amb el trastorn que pateixes i mitjançant una sèrie de proves que ens ajudaran a trobar la solució al problema.

Quines proves podem necessitar per saber-ne la causa?

Estudi del somni nocturn (polisomnografia)

Quins tractaments podrien ajudar-lo?

Depenent de la causa els tractaments podrien ser

a/ Farmacològic

b/ Mesures conductuals