Què fem si pateixes SPI?


A la Unitat del Son Dr. Estivill buscarem la causa relacionada amb aquest trastorn del son.


Com ho farem?

Mitjançant una visita que consistirà a conèixer quins són els problemes relacionats amb l'SPI i mitjançant una sèrie de proves que ens ajudaran a trobar la solució al problema.

Quines proves podem necessitar per saber-ne la causa?

a/ Estudi del somni nocturn (polisomnografia)

b/ Test d'immobilització suggerida

c/ Monitorització del moviment mitjançant actimetria.

d/ Analítica

Quins tractaments podrien ajudar-lo?

En aquest cas, el tractament sempre és farmatològic.