ESTIMULACIÓ CONGNITIVA. EXERCITACIÓ DE LA MEMÒRIA

IMPORTÀNCIA DE LA ESTIMULACIÓ

 • Manté capacitats físiques i mentals
 • Fomenta la relació amb l'entorn
 • Millora de l'autoestima
 • Millora del rendiment cognitiu
 • Incrementa l'autonomia personal en la cura diària i tasques quotidianes
 • Millora la qualitat de vida
 • Efecte positiu en el cuidador

CONSELLS PER AL DOMICILI

Les activitats depenen de les capacitats i dèficits de cada persona, les hem d'anar adaptant a l'estat actual del nostre familiar:

 • Pot ser necessari que diàriament li orientem en temps , espai : recordar-li el dia que és, el mes , l'any i l'estació. Pot ser útil tenir visible calendari , rellotge ...
 • Pot ser útil exercicis de lectura i escriptura.
 • Si fa servir audiòfon o ulleres, cal que els utilitzi per afavorir la seva orientació i comprensió
 • Estimular que ens expliqui coses, donant-li temps per expressar-se.
 • Demanar-li que descrigui fotos, dibuixos si és possible.
 • Tenir en lloc visible fotos familiars.
 • Identificació d'objectes i utilitat dels mateixos: preguntar què és això? Com es diu? ¿Per a què serveix?

 • Exercicis de memòria a llarg termini: demanar que ens expliqui fets puntuals de la seva vida.
 • Exercicis de memòria recent: preguntes sobre el que s'ha explicat abans, sobre el que acaba de llegir, que repeteixi sèries de paraules que li diguem (no llista nombrosa).
 • Utilització de mètodes per reforçar la memòria: agendes, notes, cartells identificant estades ...
 • Utilització d'aficions per estimulació física i cognitiva.
 • Participació en tasques diàries segons les seves possibilitats.
 • Mantenir la rutina els dóna seguretat i afavoreix l'orientació i el recordar les tasques.
 • Deixar sempre els objectes personals i que més s'utilitza en el mateix lloc. Tenir els espais ordenats i no molt carregats d'objectes.