medicine-2361046_640medicine-2361046_640

La hipertensió arterial (HTA) és una malaltia crònica de molta prevalença.

què és la hipertensió arterial?

És l'elevació dels nivells de pressió arterial de forma contínua o sostinguda.

El cor exerceix pressió sobre les artèries (pressió arterial) perquè aquestes condueixin la sang cap als diferents òrgans del nostre cos. La pressió màxima s'obté en cada contracció del cor i la mínima, amb cada relaxació.

Parlem de HTA quan tenim xifres de TA per sobre d'uns límits establerts, la qual cosa vol dir que tenim un major risc

La hipertensió és una malaltia asintomática i fàcil de detectar. És molt important el seu diagnòstic i tractament.

La hipertensió crònica és el factor de risc modificable més important per desenvolupar malalties cardiovasculars, així com per a la malaltia cerebrovascular i renal.5

Vostè puc col·laborar en el seu control i tractament.

A continuació trobarà consells que li seran útils per al seu maneig.