• blood-pressure-1006789_640La Tensió o Pressió Arterial és la força que exerceix la sang sobre les parets dels vasos sanguinis.
  Ve determinada fonamentalment per dos factors: la quantitat de sang que tenim i el calibre dels vasos sanguinis pels quals circula.

 • Per mesurar-la es fan servir dos valors o xifres, el valor més alt és la pressió sistòlica o Màxima, el menor valor és la pressió diastòlica o mínima.

 • La OMS considera que valors que sobrepassin 140/90 mmHg, indiquen que existeix Hipertensió arterial. Para valorar si un pacient té HTA com riesc cardiovascular, hem de tenir en compte a més a més altres factors de risc. (diabetes…)

 • RISCOS I COMPLICACIONS DE LA HIPERTENSIÓ ARTERIAL
  • El principal risc és patir un infart de miocardi.
  • A nivell cerebral pot produir trombosi o trencaments arterials que derivin en hemorràgies amb dany en les cèl·lules nervioses.
  • A nivell renal pot produir insuficiència renal.
  • Pot produir trencament dels vasos oculars ocasionant pèrdua de visió.
  • El risc de malaltia cardiovascular augmenta si també pateix altres malalties associades: diabetis, dislipèmia, tabaquisme, etc.
 • La Hipertensió arterial és una malaltia crònica, que necessita ser controlada para minimitzar els danys:

1 copia


TRACTAMENT DE HTA

 • Per controlar la HTA ens centrarem en:

  • Dieta

  • Exercici

  • Medicació

 • Dieta
  • Ha de seguir una dieta pobre en sal. L´ excés de sal provoca retenció de líquids i en conseqüència augmenta la pressió arterial.
  • Li entregaran un full de recomanacions que explica de forma específica la dieta pobre en sal.
  • Recomanen no prendre alcohol
  • Consumeixi aliments rics en, como llegums i verdures
  • Eviti el colesterol i els àcids grassos saturats. És preferible consumir olis vegetals i peix, que són rics en omega3.

Exercici

 • Eviti la vida sedentària
 • Un programa d´exercici adequat a la edat i capacitats personals ajuda a controlar el pes, enfortir el nostre cor i controlar la nostra pressió arterial.

Tractament

 • Prengui la medicació tal com se li ha indicat.
 • Consulti qualsevol dubte sobre el tractament.
 • Informi sempre a qualsevol metge que visiti de tots els fàrmacs que pren, dosi etc.

Afegirem a aquestes recomanacions un altre punt important: EVITAR L´ESTRÉS

SIGNES D´ALERTA

Consulti al seu metge o vingui a urgències en cas de:

 • Sensació de mareig intens, alteracions visuals ...
 • Forts mals de cap
 • Sagnat nasal

S'ha pres la tensió i té xifres elevades, i després nova presa, havent estat assegut 10 minuts es mantenen xifres elevades.