Demència. Informació general, prevenció y detecció.

 • Coneixem con demència de forma general a la pèrdua de memòria i d'altres habilitats intel·lectuals, arribant a afectar la vida diària. Aquestes alteracions són conseqüència de la mort d'un tipus de cèl·lules del cervell, les neurones.
 • La demència més comuna és la coneguda com Alzheimer. Existeixen a més demències d'un altre tipus com la demència vascular, causada per interrupció o disminució del flux de sang al cervell, demència per Parkinson...

 • Aquests problemes de memòria, raonament i comportament, no tenen relació amb l´envelliment natural.

Canvis propis de l´ envelliment

Canvis NO relacionats amb l´envelliment

Oblidar/confondre en alguna ocasió dates assenyalades: aniversaris, activitats programades... donar-se compte després de l'error.

Oblidar informació apresa, dates importants, arribant a dependre de sistemes d'avís o d'altres persones per recordar. Oblidar-se d´ on són, com van arribar-hi, en què estació de l'any estem.

Cometre errors ocasionals en activitats quotidianes, però ser conscient de l'error.

Dificultat para realitzar tarees quotidianes, per arribar a un lloc.

Necessitar ajuda per a la utilització d´ aparells nous

Dificultat per utilitzar aparells quotidians

Tenir dificultat per trobar una paraula exacta en una conversa, però sabent què vol dir

Dificultat per seguir una conversa. Errors al fer servir paraules, problemes per trobar les paraules, repetir el que diuen de forma freqüent.

Equivocar-se en alguna decisió de forma ocasional

Prendre decisions estranyes, no pròpies de la persona.

Perdre coses de manera ocasional, sent conscient que les ha perdut un mateix, i sent capaç de localitzar-les posteriorment

Perdre una cosa i ser incapaç de recordar els passos fets per localitzar-la i fins i tot acusar a un altre d'haver-ho amagat

Deixar de fer activitats socials o aficions simplement perquè no vénen de gust o per cansament.

Sentir-se menys atret per les coses noves

Pèrdua d'iniciativa per prendre part a la feina o en les activitats socials, deportes.Es possible que tinguin dificultat en entendre els fets recents del seu equip favorit o en com exercir el seu passatemps favorit. Dificultat per entendre els canvis

Ser menys àgil mentalment i tenir dificultats per aprendre coses noves.

Tenir dificultat per seguir una planificació, realitzar operacions amb nombres, dificultat per concentarse en el que fa ..

Sentir-se incòmode amb els canvis de rutina, desenvolupar maneres específiques de fer les coses

Canvis d´humor i personalitat: confusió, ansietat, tenir més pors, tornar-se desconfiat…


 • Inicialment apreciem desorientació en temps i / o espai. Posteriorment la situació s'agreuja amb pèrdues de memòria, dificultat per resoldre operacions senzilles, descoordinació de moviments, dificultat per reconèixer a persones properes, per expressar-se o seguir una conversa. Tot això ocasiona una pèrdua d'autonomia.
 • L´evolució de la malaltia és progressiva i irreversible, i els dèficits cognitius s’agreugen de forma progressiva.
 • Si detecta aquests símptomes ... demani visita mèdica.

  Quan es detecten aquests símptomes i / o els detecten la gent del nostre entorn, ... ha de consultar al seu metge. L'especialista li farà una entrevista, proves diagnòstiques i valoracions específiques, per obtenir un diagnòstic. Un diagnòstic precoç és important en alguns tipus de demència. Permet establir plans de tractament, ens ajuda a adaptar-nos a la nova situació, a buscar informació i a entendre situacions a les quals no trobàvem explicació.

Factors de risc:

 • Edat

  Antecedents familiars de demència.

  El patir malalties cardíaques o vasculars, diabetis, colesterol elevat, hipertensió arterial, augmenta la probabilitat de patir demència.

  Reduirem el risc de patir demència: seguint una dieta saludable, una vida activa, evitant el consum d'alcohol i tabac.

Prevenció del deteriorament cognitiu:

 • Mantenir la ment activa, l´estimulació mental i l'entrenament cognitiu és útil.Veure document adjunt.
 • Portar una vida activa, realitzant una activitat física de forma regular.
 • Alimentació saludable: una dieta que inclogui fruites, verdures, peix, cereals, olis en cru i escassa quantitat de sal i greixos saturats.
 • Bon control de factors de risc cardiovascular: la hipertensió, diabetis i el sobrepès, s'associen a un major risc de patir demència, per la qual cosa es recomana tenir controlades aquestes patologies.
 • Reducció de l'estrès: l'ansietat i l'estrès tenen efectes negatius sobre la memòria.
 • Son i descans: un bon descans de forma habitual, té efectes positius sobre la memòria.

Enllaç a video: identificació precoz de demència

Imagen 1Imagen 1