Informació per a pacients pediàtrics remesos a domicili amb traumatisme cranioencefàlic(TC)

HA DE SABER

 • L'estat del seu fill no aconsella el seu ingrés hospitalari ja que la seva exploració neurològica és normal. De tota manera, aconsellem que sigui vigilat en un ambient tranquil, per alguna persona responsable.
 • Encara que la majoria dels TC són lleus i no produeixen danys, s'ha de tenir present la possibilitat d'aparició de les conegudes "lesions secundàries", que en un primer moment no s'aprecien però poden aparèixer de forma tardana.
 • Es recomana mantenir-lo amb dieta normal si és tolerada i no vomita, sense forçar que mengi i en un ambient tranquil, sense sorolls forts o llums intenses.
 • Si es dorm durant les primeres 8 hores després del traumatisme, un membre de la família ha de despertar cada 4 hores.
 • És normal que, en les primeres hores, el seu fill estigui espantat, no recordi el moment del traumatisme, tingui mal de cap o presenti algun vòmit.
 • Passades 24 hores del traumatisme pot començar a fer vida normal.
 • Si sent dolor, utilitzar paracetamol en les dosis habituals, cada 6-8 hores.

HA D´EVITAR

 • Donar-li aspirina

SIGNES D´ALERTA

En cas de presentar algun dels signes / símptomes que s'indiquen a continuació, s'ha d'adreçar al Servei d'Urgències:

 • Vòmits repetits (+ de tres) o intensos.
 • Somnolència (diferent al somni habitual del nen) o dificultat per despertar-lo.
 • Mal de cap intens i progressiu.
 • Mareig cada vegada més accentuat.
 • Convulsions
 • Debilitat o formigueig en braços o cames, dificultat per utilitzar les mans.
 • Confusió o comportament estrany. Irritabilitat
 • Qualsevol anomalia de visió que abans no tingués: visió borrosa, moviments anormals dels ulls o una pupil·la (part negra de l'ull) més gran que l'altra, desviació de la mirada.
 • Sortida de líquid clar o sang per l'orella o el nas.

Hospital General de Catalunya 93 5656000

Captura de pantalla 2020-08-26 a las 11.40.25Captura de pantalla 2020-08-26 a las 11.40.25


Captura de pantalla 2020-08-19 a las 8.38.44Captura de pantalla 2020-08-19 a las 8.38.44