Després de l'administració de les vacunes...

vacuna1

 • La vacunació té una importància fonamental per a la prevenció de les malalties infecto contagioses.
 • Les vacunes actuals tenen un adequat perfil de seguretat, però poden tenir alguna reacció posterior que entren dins de la normalitat:
 • Dolor local a la zona en la qual s'ha punxat, pot aplicar fred local. En algun cas pot durar 2-3 dies
 • Inflamació de la zona: que no ha d'arribar a l'articulació més propera. Pot donar-li analgèsics o antiinflamatoris, a la dosi recomanada pel seu pediatre.
 • Lleugera elevació de la temperatura: Pot prendre paracetamol, a la dosi recomanada pel seu pediatre, en cas d'arribar a 38ºC. Hem d'observar si hi ha algun símptoma més.
 • Pot notar a l'infant més irritable, plorós o de vegades més decaigut

Eviteu:

vacuna2

  • Prendre aspirina
  • Aplicar calor local
  • Aplicar pomades a la zona

SIGNES D´ALERTA

Consulteu al pediatre o a urgències en cas de:

vacuba 3

 • Febre amb alguna simptomatologia (tos, diarrees ...) o que duri més de dos dies, ja que potser no sigui la causa la vacunació

 • Reacció local important.