• Model Full Informació Participant estudi
  • Model Consentiment Informat
  • Sol·licitud Exempció Consentiment Informat
  • Guia elaboració Protocol Investigació
  • Guia Elaboració Protocol per a estudis de recollida retrospectiva de dades
  • Sol·licitud exempció Taxa avaluació