La majoria d'aquests processos requereixen protocols d'estudi i tractament actualitzats i consensuats, recollits a partir de la bibliografia actual i de les pautes presentades a les reunions i congressos de l'especialitat.

Quan no sigui possible efectuar algun tipus de terapèutica en el nostre Centre per ser molt especialitzada (trasplantament hepàtic) o per impossibilitat de la seva obtenció (tractament antivíric a través de Farmàcia Hospitalària sota cobertura de l'ICS), s'informarà al pacient d'aquesta situació i se li facilitarà la manera d'obtenir aquest tractament, posant-li en contacte, si cal, amb el Centre adequat per proporcionar