Servei amb activitat docent com Hospital Universitari: practiques estudiants de medicina, estudiants màster Quironsalud Urgències, pràctiques estudiants infermeria

Diversos membres de l’equip realitzen tasques com a professors associats a la Facultat de Medicina de d’Universitat Internacional de Catalunya.