Medicina Intensiva

La Medicina Intensiva és l’ especialitat mèdica que s’ocupa de l’atenció als pacients crítics i amb patologia greu. A Espanya és una especialitat independent, amb una formació específica via MIR de cinc anys després dels quals s'obtenen coneixements i habilitats, tant a nivell mèdic com quirúrgic (maneig postoperatori), necessaris per atendre els casos més greus i complexos amb una visió integral del pacient,  • Unitat Semicrítics: atenció i tractament a pacients que, pel seu elevat risc a causa de la seva patologia de base o per la seva comorbiditat, necessiten una monitorització de les seves constants i una atenció mèdica de forma continuada excloent-ne aquells que necessiten ventilació mecànica així com tècniques invasives complexes.
  • Unitat Crítics: atenció continuada, tractament i monitorització d'alt nivell del pacient amb patologia crítica, incloent-hi aquells que necessiten ventilació mecànica així com tècniques invasives complexes.
  • Coordinació de trasplantaments: Els metges del servei de medicina intensiva estan acreditats per coordinar tot el procés de donació d'òrgans i teixits després de la mort d'un pacient, per mort encefàlica o per assistòlia després de limitació del suport vital avançat (Maastricht III). Així, participem en la detecció, la selecció i el manteniment del potencial donant d'òrgans així com en tot el procés de donació que es realitza al nostre centre i que inclou l'extracció d'òrgans i teixits col·laborant amb l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), la Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i el BST (Banc de Sang i Teixits).