• 16 llits (6 crítics i 10 semicrítics) ampliable a 21 llits segons les necessitats. Distribuïda en 4 unitats amb habitacions individuals.