La unitat de cures intensives participa activament en estudis de recerca propis i multicèntrics, comunicacions a congressos i jornades, així com en l'escriptura i la direcció de tesis doctorals.