• Trastorn de l'equilibri relacionat amb la patologia d’ATM.
  • Dispositiu d'avanç mandibular en roncadors i apnees de la son.