El Servei d’Odontoestomatologia de l'Hospital General de Catalunya disposa dels següents recursos materials:

  • 14 gabinets totalment equipats per donar atenció al pacient per odontòlegs i estomatòlegs.
  • 4 gabinets totalment equipats per donar atenció al pacient per higienistes
  • 2 Aparells de radiologia intraoral.

Tot el departament està correctament informatitzat i connectat a la xarxa de l'hospital.