El Servei de Diagnòstic per la imatge (SDPI) de Hospital Universitari General de Catalunya - Grupo Quirónsalud està integrat per un grup de professionals que formen part del procés assistencial encaminat a satisfer les necessitats diagnòstiques i de tècniques intervencionistes guiades dels nostres facultatius i personal sanitari així com de facultatius externs. Treballem conjuntament de manera coordinada i integrada amb ells i oferim les tècniques de diagnòstic per la imatge més avançades en cada moment. Tot això emmarcat en el context d'una assistència eficient, d'excel·lència i centrada en el pacient.

Diagnòstic per la Imatge és un procés de suport assistencial que presta els seus serveis als processos clau (Hospitalització, Atenció ambulatòria, Atenció quirúrgica i Urgències), tenint com a prioritat potenciar la Innovació i Tecnologia dels processos, i els seus recursos.

Diagnòstic per la Imatge disposa d'una àmplia cartera de serveis i una atenció personalitzada i professional tant al pacient com als nostres especialistes. Des del servei participem en el pla de garantia de qualitat de l'hospital. El control de la qualitat del servei ofert, l'actuació ètica, la competència tècnica i la millora contínua són els nostres compromisos.

El nostre objectiu és aconseguir la satisfacció dels nostres clients assegurant sempre la màxima qualitat diagnòstica i amb la millor eficiència empresarial. Per això creiem en el valor del treball en equip, en un enfocament pluridisciplinar i en una formació continuada permanent orientada a la prevenció abans que a la correcció.

El Servei de Diagnòstic per la Imatge disposa d'un sistema central d'arxiu d'imatges digitals (PACS) on queden emmagatzemades totes les imatges i els informes radiològics de totes les especialitats, proporcionant així una visió completa i integrada de la història radiològica dels pacients.

El SDPI és un Departament que està permanent al servei de l'usuari per això està disponible per a urgències cada dia de l'any 24 hores al dia.

L'horari per a exploracions programades és de dilluns a divendres de 7.30h a 22h segons agendes d'exploracions i que en el cas de les ressonàncies s'amplia a dissabtes i diumenges alterns de 8 a 20h. Així mateix, s'amplia l'horari d'exploracions ambulatòries de les tomografies computaritzades de 22h a 02:00h.