Cartera de Serveis:

El Servei de Diagnòstic per la Imatge disposa d'un ampli catàleg d'exploracions diagnòstiques i intervencionistes. La informació es presenta en format digital, la qual cosa millora la comunicació amb el pacient i facilita la interconsulta entre especialistes.

La nostra cartera de serveis inclou la realització de totes les tècniques detallades a continuació.

Radiologia Convencional Digitalitzada

Neuroradiologia: Rx crani, Rx cavum, Rx sins paranasals, Rx ATM (articulació temporomandibular), Rx ortopantomografia, Rx ossos propis nasals, Rx teleradiologia crani, Rx CAI (conducte auditiu intern), Rx òrbites, Rx mandíbula/maxil·lar, Rx laringe, rx parts toves de coll, Rx xarnera occipitovertebral.

Columna: Rx columna cervical, dorsal, lumbar i sacrococcix. Teleradiologia de columna completa.

Tòrax: Rx tòrax, Rx estèrnum, Rx graella costal, Rx clavícula, Rx columna dorsal.

Abdomen i pelvis: Rx abdomen, Rx pelvis, Rx columna lumbar.

Osteoarticular: Rx extremitats, Rx pelvis, Rx edat òssia, Rx malucs, Rx sacroilíaques, Rx seriada òssia.

Radiologia Convencional Digitalitzada amb contrast.

Esofagograma, TEGD (trànsit esofagogastroduodenal), trànsit intestinal, ènema opac, simple i de doble contrast, UIV (Urografía intravenosa o Pielografia descendent), cistografia i cistouretrografia miccional seriada (CUMS), uretrocistografía retrograda (Uretro-Cums), pielografia ascendent per catèter, pielografia per nefrostomia; HSG (histerosalpingografia), colangiografia Trans-Kehr, RX Artrografia.

Tomografia computada Multidetector (TCMD).

Neuroradiologia: TC crani, TC coll, TC laringe, TC òrbites, TC massís facial, TC hipòfisi, TC sentit, TC sins paranasals i TC dental

Columna: TC columna cervical, dorsal, lumbar i sacrococcix

Tòrax: TC tòrax i TC tòrax d'alta resolució. TC de estèrnum, TC clavícula, TC de graella costal. Tècniques intervencionistes (PAAF: punció aspiració amb agulla fina, i BAG: biòpsia amb agulla gruixuda)

Abdomen/pelvis: Valoració de fetge, pàncrees, vesícula biliar, ronyons, glàndules suprarenals, melsa, intestí prim i gruixut, bufeta, úter i ovaris, pròstata i vesícules seminals, urèters, etc.) Mitjançant l'ús d'un equip de TC (tomografia Computeritzada).

Tècniques intervencionistes: (PAAF: punció aspiració amb agulla fina, i BAG: biòpsia amb agulla gruixuda) de masses abdominals guiades per TAC. Col·locació de drenatges en col·leccions/abscessos abdominals guiades per TAC.

Osteoarticular: TC espatlla, TC colze, TC mà, TC canell, TC pelvis òssia; TC malucs, TC genolls, TC turmell, TC peu, TC ossos llargs, TC articulacions sacroilíaques, TC estudi rotacional d'EEII (bàscula rotuliana, distància TAGT)

Vascular: angioTC de Troncs supraaòrtics (TSA) , angioTC aorta toràcica, angioTC de

a . pulmonars, angioTC d'aorta abdominal, angioTC a . renals, angioTC aortoilíaca,

angioTC d'EEII (extremitats inferiors).

TC sota sedación.En ocasions pot ser necessari la realització d'un TC sota sedació. Per a això comptem amb la col·laboració de l'equip d'Anestèsia. En els pacients pediàtrics (lactants, nens petits) i en tots aquells en què la situació clínica ho requereixi, és de gran ajuda perquè permet realitzar exploracions sense falses imatges de moviment.

Ressonància Magnètica

Neuroradiologia: RM crani, RM coll, RM laringe, RM òrbites, RM hipòfisi, RM Cais (oïda), RM sins paranasals, RM ATM (articulació temporomandibular amb estudi funcional de les ATM, en les diferents fases d'obertura i tancament de la boca) i estudi angiogràfic per RM tant de la circulació intracranial (polígon de Willis) com extracranial: angioRM de TSA (troncs supraaòrtics).

Columna: RM columna cervical, dorsal, lumbar i sacroccix i RM de columna completa.

Tòrax: RM tòrax, RM mediastí, Rm de paret toràcica, RM estèrnum. De vegades s'ha de fer servir contrast paramagnètic (Gadolini) per completar l'estudi.

Especial menció mereixen la RM cardíaca i la RM de mama.

Abdomen/pelvis: RM de fetge, RM pàncrees i vesícula biliar, RM ronyons, RM glàndules suprarenals, RM melsa, uro RM, RM de testicles, RM de paret abdominal, colangiografia per RM, enteroRM, RM de pròstata, RM de recte, RM de pelvis ginecològica i RM fetal

Osteoarticular: RM espatlla, RM colze, RM mà i dits, RM canell, RM braç, RM avantbraç, RM pelvis òssia; RM malucs, RM glutis, RM cuixes, RM genolls, RM turmell, RM peu, RM ossos llargs, RM articulacions sacroilíaques, RM muscular.

Vascular: angioRM de Troncs supraaòrtics (TSA), angioRM aorta toràcica, angioRM de v. pulmonars, angioRM d'aorta abdominal, angioRM a. renals, angioRM aortoilíaca, angioRM d'EEII (extremitats inferiors).

RM amb sedació: Per això comptem amb la col·laboració de l'equip d'Anestèsia. En els pacients pediàtrics (lactants, nens petits,) i en tots aquells en què la situació clínica ho requereixi (incloent els pacients claustrofòbics), és de gran ajuda perquè permet realitzar exploracions sense artefactes de moviment.

Ecografia.

Ecografia de parts toves: ecografia de tiroide, ecografia paròtides i glàndules submaxil·lars, ecografia cervical, ecografia escrotal i testicular, ecografia de paret abdominal, ecografia de paret toràcica, ecografia de "bultomas" (qualsevol nòdul o tumor palpables a la pell)

Ecografia musculoesquelètica : ecografia de maluc, ecografia de genoll, ecografia de turmell-peu, ecografia d'espatlla , ecografia de colze, ecografia de canell/mà, ecografia muscular, eco doppler per valorar la vascularització de lesions musculoesquelètiques, puncions evacuadoras dirigides sota control ecogràfic (per buidar vessaments articulars, col·leccions hemàtiques, hematomes enquistats, quists o ganglions), Infiltracions dirigides sota control ecogràfic.

Ecografia d'abdomen i pelvis: ecografia abdominal, ecografia pèlvica, ecografia renal, ecografia renovesical, ecografia renovesicoprostática, ecografia prostàtica transrectal.

Ecografia de mama: ecografia de mama i tècniques intervencionistes a la mama sota control ecogràfic: Punció aspirativa (PAAF), Biòpsia amb agulla gruixuda (BAG), marcatge prequirúrgic de lesions mamàries i marcatge amb clip de titani previ a quimioteràpia:

Ecografia pediàtrica i neonatal: Ecografia cerebral transfontanel, ecografia abdominal, ecografia pèlvica, ecografia renal, ecografia renovesical, ecografia testicular, ecografia de coll , ecografia de malucs.

Intervencionisme guiat per ecografia:

Punció aspirativa (PAAF) de lesions hepàtiques, renals, mamàries i tiroïdals.

Biòpsia (BAG) de lesions hepàtiques o renals

Drenatge percutani d'abscessos hepàtics

Drenatge percutani d'abscessos i colleccions intraabdominals.

Mamografia.

Mamografia digitalitzada amb tècnica de tomosíntesis (mamografia 3D)

Biòpsia esterotàxica guiada per mamografia i per tomosíntesis amb tècnica de buit (BAV)

Marcatge prequirúrgic amb arpó o clips de titani

Densitometria òssia.

● Columna

● Femur i canell