• Unitat de la mama.
  • Unitat de radiologia pediàtrica.
  • Secció de neuroradiologia.
  • Secció de radiologia musculoesquelètica.
  • Secció de radiologia de body.