Les exploracions es realitzen mitjançant un equip multidisciplinari que inclou:

Facultatius, Diplomats en Infermeria, tècnics, Portalliteres i Administratius.

Cap de Servei
Doctors
Especialistes col·laboradors
  • Martín Zauner Jakubik
  • Eduardo Mundt Dussel
Coordinadora SDPI
  • Mª Rosa Borràs
Diplomats en Infermería (DUE)
  • 2 DUE: La cobertura de DUE és de dilluns a divendres amb un horari ajustat a la demanda de les agendes de cites programades. En els períodes en què no hi ha cobertura de DUI en el SDPI com nit, guàrdies i cap de setmana, i sigui necessària l'actuació d'aquest personal, se li comunicarà al corresponent supervisor el qual proporcionarà el personal DUE que realitzi la tècnica corresponent..
Tècnics Especialistes en Radiodiagnóstico (TER)
  • 20 Tècnics en torns Matí / Tarda / Nit amb una cobertura de dilluns a diumenge (7 d'ells amb gran experiència en la realització de Ressonància Magnètica). El SDPI disposa de personal tècnic les 24 hores i els 7 dies de la setmana perfectament qualificats per a la realització d'exploracions tomogràfica (TAC) i radiologia convencional.En cas de màxima necessitat el SDPI disposa de tècnics especialistes en radiologia (TER) de guàrdia localitzable.
Administratius
  • 3 administrativos en turnos de Mañana/Tarde con una cobertura de lunes a viernes.
Porta LLiteres
  • 3 Portalliteres Matí/Tarda de dilluns a divendres.