• Col·laboració amb el Dr E. Balaguer a estudis de neuroradiologia.
  • Participació en la formació de residents de medicina (MIR) de les especialitats de pediatria, anestèsia i radioteràpia.
  • Col·laboració amb la UIC en la formació d'estudiants de 4t curs de medicina i de rotatoris.
  • Participació en la formació de TER de diverses escoles.
  • Participació en les diferents comissions mèdiques inter i intrahospitalàries.